Качество

Стремежът ни е  да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех посредством представянето на качествени продукти на нашите клиенти. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД постоянно се стреми да достига очакванията на клиента. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД иска да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.

В момента  „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД с цел подобряване на дейността си разработва необходимите процедури и документи за внедряване в дейността си и поддържане на:

 

  1. Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO9001:2015; 2. Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд сертификат OHSAS 18001-2007 ;
  2. Система за управление на околната среда сертификат ISO 14001-2015 .