Дейности

 1. Пълен инженеринг:
 • Проектиране
 • Строителство
 • Авторски надзор
 • Въвеждане в експлоатация
 • Гаранционна поддръжка
 • Ремонтна дейност
 1. Строителство до ключ на:
 • Еднофамилни и многофамилни къщи
 • Административни сгради
 • Производствени бази
 • Търговски комплекси
 • Крайградски къщи и хотели
 1. Изпълнение на:
 • Хидроизолационни системи
 • Топлоизолационни системи

 

На нашите клиенти предлагаме още следните услуги:

 • Строително-конструктивни работи – комплексен груб строеж, бетонни, стоманобетонни конструкции, монолитно и сглобяемо строителство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, вертикална планировка.
 • Архитектурни и довършителни работи -мазилки, шпакловки, настилки, облицовки, окачени тавани, леко производство, леки преградни стени, доставка и монтаж на Алуминиева и PVC дограма, дърводелски, бояджийски и тенекеджийски работи, вътрешни и външни хидроизолации топлоизолации, обновяване, консервация и реконструкции на фасади.
 • Покривни работи, – топли и студени покриви, конструкции, обшивки, покрития с обикновени и битумни керемиди, хидроизолация с битумизирани мушами с усилен воалит и мембрани.
 • Инсталационни работи в сгради и прилежащи инженерна инфраструктура – водопровод и канализация, електрически, пожароизвестителна инсталация, вентилация и канализация.
 • Монтаж и изолация на индустриални водопроводи.
 • Реставрацията, консервация и почистване на камък, каменни облицовки, пластики, фасади, стълбища и подови настилки.
 • Пътно строителство – улични и пътни настилки, услуги със строителна механизация и автотранспорт.
 • Вертикална планировка, площадкова канализация, асфалтови, бетонови, тротоарни и други външни настилки, бордюри, ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци, отводнителни канавки и съоръжения.